Europa


Ik ben voorzitter van de Randstadsamenwerking Europa, welke vorm krijgt in de Randstadstrategie Europa 2012-2015. Deze samenwerking vindt plaats op de volgende vier thema’s: Toekomst Regionaal Beleid, Duurzame Leefomgeving, Landelijke gebieden onder stedelijke druk en Kennis en Innovatie.

In 2013 hebben wij gevierd dat de samenwerking van Regio Randstad en de gezamenlijke belangenbehartiging in Brussel 20 jaar bestaat.

Verder ben ik  plaatsvervangend lid van het Comité van de Regio’s en van de Commissie Economisch en Sociaal Beleid van het Comité, lid van het dagelijks bestuur van het Huis van de Nederlandse Provincies en lid van het Comité van Toezicht Kansen voor West (uitvoering EFRO).

In de huidige Kansen voor West-periode zijn 33 EFRO-projecten gefinancierd in de provincie met een totale projectgrootte van 159 miljoen euro en een provinciale cofinanciering van 14,8 miljoen euro.We nemen actief deel aan de EFRO Clusterregeling Metropoolregio Amsterdam. De provincie treedt hierin op als procesmanager; we ontvangen EFRO-subsidie en financieren daarmee een groot aantal projecten die passen in de strategie van de Amsterdam Economic Board. Dit gebeurt zonder dat er geld ‘wegvloeit’ naar apparaatskosten. De provincie werkt samen in dit project met de gemeente Amsterdam.

De provincie trekt met de MRA-gemeenten op om inbreng te leveren voor het nieuwe EFRO programma 2014-2020 en ten aanzien van versterking van de lobby richting Europa. De provincie werkt daarnaast nauw samen met Amsterdam inzake de clusterregeling en de lobby van het Europese netwerk PURPLE. Ook met de G4 en de P4 wordt afgestemd over gezamenlijke lobby acties.

Advertenties